logo
   

Mapy  

   

Remiza  

   
   
   
   

2017-01-28 Zebranie Walne

W sobotę 28 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej za rok 2016. Zebranie otworzył Prezes OSP Tworkowa dh. Jan Kołodziej, który powitał zaproszonych gości:

- Burmistrza Czchowa a zarazem V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Marka Chudobę,

 - Komendanta Gminnego ZOSP w Czchowie dh. Piotra Musiała,

- oraz Proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej ks. Ryszarda Łątkę.

 

Jednostka Operacyjno Techniczna przy OSP Tworkowa liczy 23 strażaków ratowników posiadających wyszkolenie pożarnicze w tym:

- Szkolenie Strażaków Ratowników OSP cz. I -16,

- Szkolenie Strażaków Ratowników jednoetapowe - 2,

- Szkolenie Szeregowców OSP – 5,

- Szkolenie Strażaków Ratowników OSP cz. II -10,

- Szkolenie Specjalistyczne Ratownictwa Technicznego - 2,

- Szkolenie w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – 3,

- Szkolenie operatorów sprzętu specjalnego – 1,

- Szkolenie kierowców konserwatorów – 2,

- Uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych – 2,

- Uprawnienia kierowców do prowadzenia poj. uprzywilejowanych – 5 (w tym kat. C – 4, kat. B -1)

- Badania lekarskie posiada 20 strażaków.

Łącznie uprawnionych do działań ratowniczo – gaśniczych w chwili obecnej jest 14 strażaków ratowników.

Jednostka OSP Tworkowa w roku sprawozdawczym uczestniczyła w 6 działaniach ratowniczo gaśniczych (2 pożary i 4 miejscowe zagrożenia).

Jednostka posiada dwa pojazdy włączone do podziału bojowego: GBA 2,8/16 Magirus Deutz 170D i SBus Renault Traffic. GBA został w poprzednim roku doposażony w drabiny nasadkowe DN 2,7 a także na pojeździe została zainstalowana armatura do podawania piany ciężkiej czyniąc tym samym pojazd zdolnym do gaszenia pożarów pojazdów mechanicznych i cieczy łatwopalnych. Natomiast SBus Renault Traffic został uzupełniony o zestaw medyczny PSP R-0.

 

Dużym sukcesem sportowym w roku 2016 był udział naszej jednostki w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych i zdobycie 1 miejsca przez seniorów. Nasi chłopcy nawiązali do chlubnych tradycji, kiedy OSP Tworkowa przez długi czas wygrywała zawody na szczeblu gminnym. W tych też zawodach po raz pierwszy w historii naszej jednostki i chyba gminy wystartowała żeńska drużyna pożarnicza, która również zajęła 1 miejsce. Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujemy i gratulujemy osiągniętego sukcesu. W roku 2017 obie te drużyny będą reprezentować gminę na zawodach powiatowych. 

 

Zobacz galerie...

 

 

   
© K. Domagała