logo
   

Mapy  

   

Remiza  

   
   
   
   

2013-02-09 Walne zebranie

W dniu 9 lutego 2013 roku, o godz. 17.00 w naszej remizie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej za rok 2012.

Zebranie otworzył Prezes OSP Tworkowa Jan Kołodziej witając zaproszonych gości w osobach:

·         Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Burmistrza Czchowa dh Marka Chudobę,

 

·         Komendanta Gminnego OSP dh Piotra Musiała,

·         przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Brzesku st. kpt. Piotra Słowiaka,

·         dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Tworkowej Panią Marię Włodarczyk.

Prezes OSP Tworkowa dh Jan Kołodziej przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za rok 2012. Skarbnik OSP Grzegorz Domagała przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz plan finansowy na rok 2013. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP dh Grzegorz Wrona  zapoznał uczestników Walnego Zebrania z sprawozdaniem działalności komisji rewizyjnej. Po dyskusji na temat sprawozdań, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie OSP Tworkowa jednogłośnie postanowiło udzielić absolutorium dotychczasowemu zarządowi.

W kolejnym punkcie obrad nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali strażakom za ich służbę i poświęcenie w minionym roku. Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Brzesku podziękował strażakom za zaangażowanie i czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których uczestniczyła nasza jednostka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na zebraniu druhom oraz przybyłym gościom za miłe słowa i wyrazy uznania.

 red. K. Domagała

Zobacz galerię...

   
© K. Domagała