logo
   

Mapy  

   

Remiza  

   
   
   
   

2015-14-10 Przekazanie sprzętu pożarniczego

Strażacy z Tworkowej wzbogacili się właśnie o nową pompę szlamową oraz zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R-1. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 14 października 2015 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej. W uroczystości wziął udział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Stanisław Sorys, Adam Kwaśniak – Radny Województwa Małopolskiego oraz Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa.

Pompa szlamowa została zakupiona w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2015" przez Gminę Czchów, w tym połowa kwoty została dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. Pompa szlamowa Koshin KTX-80X służy do pompowania zabrudzonej wody z wydajnością 1340 l/min., dzięki czemu zapewni szybsze usuwanie skutków nawałnic i powodzi przez naszych strażaków.

 

Zestaw PSP R-1 został zakupiony dzięki pomocy Gminy Czchów, dofinansowania otrzymanego z Lasów Państwowych oraz ze środków własnych. W skład zestawu wchodzi: plecak ze sprzętem medycznym, zestaw szyn Kramera oraz deska ortopedyczna. Zestaw umożliwia wyszkolonym strażakom udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, według medycznych procedur ratowniczych. Przekazanie tego zestawu zbiegło się z ukończeniem przez naszych strażaków - Grzegorza Kupca oraz Krzysztofa Domagały kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dniu 18 października w Borzecinie po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskali tytuł Ratownika. W chwili obecnej nasza jednostka posiada trzech strażaków którzy posiadają uprawnienia ratownika w zakresie kpp i jest przygotowana do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym podczas wypadków, do których na ruchliwej drodze 75 dochodzi nader często.

 

Wszystkim instytucjom oraz osobom, które przyczyniły się do pozyskania sprzętu przez naszą jednostkę serdecznie dziękujemy. 

 

Zobacz galerię...

   
© K. Domagała